کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی خانوار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش نگرش‌ها و عقاید بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 129-162

10.22054/jiee.2017.7975

افسانه رحیمی؛ حبیب مروت؛ علی فریدزاد