نویسنده = نرگس صالح نیا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22054/jiee.2018.9097

فاطمه حاجی سامی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ نرگس صالح نیا