تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارضد اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم­سازی مواد اولیه سایر بخش­ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه­ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت­های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده­های روزانه سال­های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه­های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته­ها حاکی از آن است که این صنایع می­توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه­مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می­شود. به نحوی­که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می­یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می­گذارد. از اینرو می­توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی­گیرد و دوم، به مانند شرکت­های بین­المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت­های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته­بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Global Oil Price on Value of the Petrochemical Industry in Iran with NARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Shahryar Zaroki 1
  • Mani Motameni 2
  • Amirhossein Fathollahzadeh 3
1 Assistant Professor in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Faculty of Economics & Administrative Science, University of Mazandaran
3 Master of Science in Energy Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran