تخمین منافع سلامت ناشی از بهبود سوخت نیروگاه حرارتی منتظر قائم با استفاده از SIMPACTS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تولید برق با استفاده از سوخت‏های فسیلی باعث آسیب‏های گوناگونی بر محیط زیست و سلامت انسان می‏شود. آلودگی هوا، مهمترین آسیب ناشی از تولید برق فسیلی بر سلامت می‏باشد. در این مطالعه با رویکرد مسیر اثرگذاری و روش انتقال مقادیر از مطالعات اصلی، SIMPACTS-2 به کار برده می‏شود و اثرات و هزینه‏های سلامت ناشی از آلودگی هوای نیروگاه حرارتی منتظر قائم در سال‏های 1390 و 1395 تخمین زده می‏شود. با استفاده از نرم‏افزار ArcGIS جمعیت در معرض آلاینده‏های هوای این نیروگاه نیز به دقت محاسبه می‏گردد. مشاهده می‏شود که با حذف مازوت و افزایش سهم گاز، هزینه سلامت در سال 1390 از 9/164 میلیون به 4/36 میلیون (دلار سال 2000 میلادی) در سال 1395 کاهش یافته است. طی این دوره، هزینه سلامت به‏ازای برق تولیدی نیز از 1/18به 2/4 دلار بر مگاوات ساعت رسیده است. کیفیت پایین سوخت فسیلی و تراکم بالای جمعیت اطراف نیروگاه، از عوامل اصلی افزایش هزینه‏های سلامت این نیروگاه بوده است. با بهبود سوخت، می‏توان هزینه‏های بیرونی مربوطه را کاهش داد. با درونی سازی این هزینه‏های بیرونی به قیمت برق، می‏توان هزینه‏ی واقعی برق فسیلی را نشان داد و با اتخاذ تصمیمات مناسب، منافع به جامعه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Health Henefits of Improved Fuel of the Montazer-Qaem Thermal Power Plant by Means of the New Version of SIMPACTS

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jorli 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • alireza naseri 3
  • Lotfali Agheli 4
1 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University
2 Department of Economics, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University
3 Department of Economics, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University
4 Economic Research Center, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

ت