برآورد مسیر بهینه تولید میدان نفتی آزادگان جنوبی با تاکید بر تولید صیانتی بر اساس الگوریتم تکاملی بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

چکیده

برنامه‌ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت‌های فنی و پیش‌بینی‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی، به‌عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقباً تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می‌شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه‌یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)، در یک دوره سی‌ساله برآورد شده‌است. همچنین به‌منظور شبیه‌سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا (MER) و به منظور اعمال پویایی‌های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده‌است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در صورت اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت (EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، همزمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه‌سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 4/1 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه‌ریزی شده کنونی در RMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Optimum Crude Oil Production from South Azadegan Oil Field with Emphasizing on Maximum Efficient Rate of Production based on Metaheuristic Algorithm of Particle Swarm Optimization (PSO)

نویسندگان [English]

  • Pouriya Shokri 1
  • Ali Faridzad 2
  • Atefeh Taklif 2
  • Touraj Dehghani 3
1 MA Student of Energy Economics
2 Assistant Professor of Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University
3 Energy Economics Research Center, Institute for International Energy Studies
چکیده [English]

The act of planning in order to reach optimum production from crude oil reserves with emphasizing on technical limitations and economic modeling and forecasting, is known as a necessity to earn the maximum profit from oil export incomes and providing national intertemporal interests for oil producing and exporting countries. This study estimates the optimal trend of crude oil production from south Azadegan Iranian oil field by the metaheuristic algorithm of Particle Swarm Optimization (PSO) on a thirty-year period. The concept of maximum efficient rate (MER) is employed to reach the best simulation of technical and physical field properties and moreover, the three price scenarios and two discount rate scenarios are used to apply the economic dynamics of crude oil world market. The results show that applying EOR programs simultaneously during the production by gas injection into the anticline of SARVAK reservoir, proven reserve of the field can be increased up to 6 billion barrels in this period. It also increases the cumulative production up to 3 billion barrels during the simulation period which was about 1.4 billion barrels based on the present RMDP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Production
  • Dynamic Optimization
  • Enhanced Oil Recovery
  • Maximum Efficient Rate of Production
  • Algorithm of Particle Swarm Optimization (PSO)
  • South Azadegan Oil Fiel