برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه حائری میبد

چکیده

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش‌ قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال‌های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی‌های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می‌باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه‌های درآمدی نشان‌دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می‌باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه‌جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه‌های پایین و متوسط درآمدی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct Rebound Effect of Electricity Consumption Efficiency Improvement in the Residential Urban Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salem 1
  • Mehdi Akaberi Tafti 2
1 Assistant Professor of Economics at Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor of Economics at Haeri University
چکیده [English]

In order to estimate the direct rebound effect of improvement in electricity consumption efficiency in the residential urban areas in Iran, price elasticity of demand for electrical energy by AIDS model and the social and economic characteristics of households are used in this study. This model is estimated using Seemingly Unrelated Regressions (SUR) analysis of pool data on nearly 180 million urban households in the country during the period 1394 to 1385. The results show that direct rebound effect of efficiency improvement of electricity use in the residential urban areas in Iran is equal to 81% which is considerably higher compared to efficiency improvement rebound effect of other energies used by household. The calculation of direct rebound effect among income groups also shows that the effect among wealthy households is high. This means that the efficiency of electricity consumption improvement, has less saving effect in high-income groups than low and moderate income ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Direct Rebound Effect
  • Almost Ideal Demand System
  • Power Efficiency
  • Socio-Economic Variables