بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط زیست ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on the Environmental Quality in Iran