ارزیابی اثر تغییرات قیمت نفت بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک (2009-1982)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Oil Price Volatility on Exchange Rate Volatilities in the Selected OPEC Countries