کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه - مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 191-220

وحید قربانی پاشاکلایی؛ مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ شهلا خالقی؛ عباس شاکری؛ ، سید تقی ابطحی فروشانی