نویسنده = محمدمهدی عسکری
تعداد مقالات: 2
2. فرصت‌طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-29

10.22054/jiee.2016.1893

مهدی اخوان؛ محمد مهدی عسکری؛ مقصود ایمانی