نویسنده = علی اصغر بانوئی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9989

علی فریدزاد؛ سحر نوروزی پیکانی؛ علی اصغر بانوئی


2. مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 61-92

10.22054/jiee.2019.10487

اسفندیار جهانگرد؛ علی اصغر بانوئی؛ سجاد برخورداری؛ حمید آماده؛ امیر دودابی تژاد