1. تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)

حمید آماده؛ مهری هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10417

چکیده
  در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
2. تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریت عرضه و تقاضای سیستم انرژی ایران برای کاهش آثار زیست محیطی با استفاده از مدل‌ساز LEAP

شاکر محمدی؛ علی امامی میبدی؛ امیرحسین فاکهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.49076.1708

چکیده
  امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌رود. از آن جا که بستر فعالیت‌های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان‌ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه‌گیری کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای تحت سناریوهای ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
3. بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های ایران

مرضیه روزبهانی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.49591.1721

چکیده
  در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان‌های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده‌های پانل 30 استان کشور طی دوره 1389 تا 1394 پرداخته شد. پس از تأیید وابستگی فضایی به‌وسیله آزمون‌های موران و Panel (robust) LM و LM همگرایی مطلق و شرطی «بتا» آزمون شد. بر اساس نتایج، همگرایی مطلق ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
4. مدلسازی جریان نقدی حاصل از تولید زودهنگام در بهینه سازی توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز کشور

زهره جلالی؛ مجید شخصی نیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.54389.1772

چکیده
  کمبود منابع مالی، یکی از معضلات رایج در انواع مختلف پروژه‌هاست که می‌تواند تکمیل آنها را به تأخیر انداخته و در مواردی نیز به واسطه‌ی طولانی شدن پروژه، در توجیه‌پذیری پروژه تردید ایجاد نماید. یکی از راهکاری مواجهه با این معضل، راه‌اندازی زودهنگام بخشی از پروژه با هدف کسب درآمد و استفاده از منابع مالی حاصل برای تکمیل پروژه است. در ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
5. اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران؛ کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده (توبیت)

طاهره حاجی حسینی بغدادآبادی؛ عبدالرسول قاسمی؛ تیمور محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.50681.1734

چکیده
  بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش‌ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی‌های ناشی از مصرف حامل‌های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل‌های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
6. بکارگیری رهیافت ترکیبی شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و شاخص جداسازی (Decoupling) در تجزیه مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران

حمید آماده؛ مهری هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.42822.1661

چکیده
  در این مقاله مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شد. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
7. اهمیت نهاد داوری و تاملی بر شرایط قانونی مراجعه به آن در اختلافات نفتی ایران

عاطفه اکبری؛ جلیل قنواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.57409.1808

چکیده
  سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف‌های نفتی همواره مورد توجه‌ عموم بوده و به بحث‌های سیاسی دامن زده است. یکی از روش‌های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این مقاله ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می‌شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
8. مطالعه رابطه علی مصرف حامل‎ های برق، گاز طبیعی و فرآورده ‎های نفتی با ارزش افزوده زیر بخش ‎های منتخب صنعت ایران: رویکرد بوت استرپ پنلی

لیلا اقبالی؛ رضا رنج پور؛ سید کمال صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.58828.1823

چکیده
  با وجود گذشت نیم‌ قرن از وقوع بحران نفتی دهه 1970، هنوز در بین اقتصاد دانان درباره وجود و نوع رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی نظر یکسانی وجود ندارد. در بسیاری از تحقیقات، روش ‎ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده‎اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت ...  بیشتر