کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 5
1. رانت نفت و فرار مغزها در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-21

10.22054/jiee.2019.10485

حدیث احدی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی


3. بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 171-197

کریم اسلاملوئیان؛ جواد هراتی؛ علی حسین استادزاده


4. بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 107-129

تیمور محمدی؛ آزاده بردبار؛ علیرضا دقیقی اصلی