1. تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه‌های فسیلی منتخب ایران

حمید آماده؛ حسین توکلیان؛ مهدی هدایتی نیا

دوره 8، شماره 31 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.12297

چکیده
  تقاضای روزافزون سوخت‌های فسیلی در کنار آلودگی‌های محیطی تولید‌شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت‌ها را ضروری می‌کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می‌یابد و نیروگاه‌های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می‌کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت‌های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه‌ای منتخب، ...  بیشتر