نویسنده = استادزاد علی حسین
تعداد مقالات: 2
1. مالیات سبز دربخش های انرژی و کالای نهایی در ایران: رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-37

10.22054/jiee.2017.7161

کریم اسلاملوئیان؛ استادزاد علی حسین


2. تعیین سهم بهینه انرژی‌های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-48

کریم اسلاملوئیان؛ علی حسین استادزاد