بررسی آثار مکانیسم قیمت‌گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازارهای پتروشیمی/ موسسه مطالعات انرژی سبحان

2 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مدیر گروه دفتر انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 مدیرعامل موسسه مطالعات انرژی سبحان

چکیده

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت‌های توتال فرانسه با سهم 50.1 درصد، CNPC چین با 30 درصد و شرکت پتروپارس ایران با 19.9 درصد در تیرماه سال 1396 واگذار گردید. در این پژوهش با طراحی مدلی جامع و دقیق، تمامی ابعاد پروژه اعم از ملاحظات فنی، پروفایل تولید، قیمت گاز، هزینه‌های پروژه، درآمدهای پروژه و مدنظر قرار دادن مؤلفه‌های مالی و اقتصادی قرارداد توسعه میدان و سایر موارد به‌صورت پویا، قرارداد مذکور مورد ارزیابی اقتصادی و مالی قرار گرفته است و درنهایت با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادات اجرایی جهت بهبود رژیم مالی قرارداد ارائه شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده رژیم مالی این قرارداد اصطلاحاً بازگشتی یا رگرسیو است و افزایش یا کاهش درآمد میدان تأثیری بر سودآوری پیمانکار ندارد. مهم‌ترین ایراد وارد بر این قرارداد، نحوه قیمت‌گذاری گاز تولیدی است که باعث ایجاد قیمت کاذب و به دنبال آن سودآوری کاذب پروژه و پایین جلوه دادن دریافتی پیمانکار و ایجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبات پیمانکار از محل عواید سایر میادین هیدروکربوری کشور در صورت کاهش قیمت نفت و میعانات گازی، می‌گردد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در قیمت گذاری گاز غنی، در صورت اعمال قیمت واقع بینانه برای گاز تولیدی، دریافتی پیمانکار خارجی در حالت تنزیل شده، از 6 درصد به 27 درصد افزایش یافته و در طرف مقابل دریافتی دولت نیز از 92 درصد به 67 درصد کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of pricing mechanism of rich gas on the take of the parties in the development contract of phase 11 of South Pars

نویسندگان [English]

 • hosein veisi 1
 • Hamed Sahebhonar 2
 • Freydon Asadi 3
 • Mostafa Pourkaveh Dehkordi 1
 • Ali Taherifard 4
1 senior expert of petrochemical market/ Sobhan Institute for energy studies
2 Ph.D of Economics at Ferdowsi Univeristy
3 Faculty member and director of energy group in Islamic consultative assembly research center
4 Managing Director of Sobhan institute for energy studies
چکیده [English]

The contract for development of phase 11 of south pars have been signed between Iran and a consortium of Total (51%), CNPC (30%) and Petropars (19.9 %) at 2017, July. Designing a comprehensive and accurate model and considering all the project aspects including technical issues, production profile, gas price, project costs, project revenues, and considering fiscal and economic components of the contract in the dynamic manner, this paper financially and economically evaluate the contract and at the end, regarding the results obtained, policy implications have been stated in order to improve the fiscal regime of the contract. according to the results the fiscal regime of the contract is regressive and the revenue increase or reduction won't have any effects on the contractor profitability. Most significant drawback of the contract is the pricing mechanism of produced gas which cause to wrong price and in turn to overestimate of the project profit and underestimate of contractor's take and implicit obligation to payment of contractor dues from other hydrocarbon fields of the country in the case of petroleum and condensate price drop. The results show that in the case of realistic pricing of the produced gas, the foreign contractor's discounted take would be 27% instead of 6% and the government's take would be 67% instead of 92%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran Petroleum Contract (IPC)
 • Total
 • fiscal term
 • gas pricing
 1. درخشان، مسعود (1385)، بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت و گاز، تهران: دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری.
 2. دیباوند، هادی، طاهری فرد، علی، فریدزاد، علی، تکلیف، عاطفه، بحرالعلوم، محمدمهدی (1397)، « مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی»، پژوهشنامه اقتصاد ایران، سال هفتم، شماره 26، صص 51-77.
 3. شیریجیان، محمد، عسکری، محمدمهدی، صادقی شاهدانی، مهدی، طاهری فرد، علی (1395)، «الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 2، صص 159-186.
 4. صاحب‌هنر، حامد و همکاران (1396)، «مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی»، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد. 4 (1)، صص 118-87.
 5. طاهری فرد، علی، صاحب هنر، حامد (1395)، «مقایسه قراردادهای IPC با قراردادهای بیع متقابل»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 15059.
 6. قنبری جهرمی، محمدجعفر، اصغریان، مجتبی (1394)، «مطالعات تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدمات نفتی عراق و ایران»، مجله حقوق تطبیقی، پاییز و زمستان 1394، دوره ششم، شماره 2، صص 751-772.
 7. منظور، داود، کهن هوش نژاد، روح الله، امانی، مسعود (1395)، «ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال پنجم، شماره 18، صص 179-217.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1398