ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

2 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره)

چکیده

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می­پذیرد بنابراین پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می‌باشد. این الگو می­تواند با پیش­بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره­های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. بدین‌منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم‌های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم‌نوسان و برعکس می‌باشد بدست می‌آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم‌نوسان و پرنوسان پیش­بینی می­گردد تا با استفاده از آن سیاست‌گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم‌گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an Early Warning System for High Volatility in The Crude Oil OPEC Market: Markov Switching GARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mohammadi Alamuti 1
  • mohammad reza haddadi 2
  • Younes Nademi 3
1 master’s of Financial Mathematices, University of Ayatollah Boroujerdi, Borujerd
2 Assistant Professor of Mathematices, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran
3 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi, Boroujerd, Iran