تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

قیمت­گذاری صحیح نیروی برق از مهم­ترین ابزارها جهت برنامه­ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه­گذاری­ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به‌حساب می­آید. هدف کارایی، قیمت‌گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می‌کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه­های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می‌شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به‌صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده‌ها و ستاده صنعت) تخمین زده‌شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش­های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت­گذاری رمزی، قیمت­گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی‌سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت‌های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده‌ترین راه‌حل‌هایی می­باشند که به‌منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Electricity Price: A Case Study of the Tavanir Co

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahbar 1
  • Kioumars Heydari 2
  • hadi ghahramani 3
1 Faculty Member of Faculty of Economics, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty Member and Director of the Department of Electrical and Power Economics
3 MSc in Energy Economics, Faculty of Economics of University of Tehran