تعداد مقالات: 209
176. تجزیه و تحلیل کارایی نهاده برق در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر هدفمندسازی یارانه‌ها

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 165-203

10.22054/jiee.2017.7999

منصور مهینی زاده؛ محمدعلی فیض‌پور؛ مریم عابدی


180. تحلیل پویایی‌های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک‌های ساختاری و ثمرات رفاهی

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 157-191

10.22054/jiee.2018.9103

عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی؛ سارا عظیمی؛ اکرم محمدی


181. ارزیابی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم‌های فتوولتائیک در کاربری تجاری و شبیه سازی پویای قیمت برق

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 159-201

10.22054/jiee.2018.9140

حسین مهرابی بشر آبادی؛ زین العابدین صادقی؛ حمیده شجاع الدینی


182. بررسی اثر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 157-184

10.22054/jiee.2019.9842

سید مهدی موسویان؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادالهان کویچ


183. تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 171-193

10.22054/jiee.2019.9920

امیر عباس فرنودی؛ محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی طاهری فرد


184. اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22054/jiee.2019.10416

خلیل قدیمی دیزج؛ تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف


187. رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 195-225

محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی


190. بررسی لزوم تداوم استراتژی‌های تجدید ساختار صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 129-161

علی‌نقی مصلح‌شیرازی؛ احمد طالب‌نژاد؛ نرگس زمانی


194. الگوی بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه - مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 191-220

وحید قربانی پاشاکلایی؛ مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ شهلا خالقی؛ عباس شاکری؛ ، سید تقی ابطحی فروشانی


195. مقایسه توانایی پیش‌بینی مدل‌های VAR ، ARIMA و شبکه‌های عصبی (ANN) :تقاضای جهانی نفت اوپک

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 145-168

مصطفی گرگینی؛ شهرام گلستانی؛ فاطمه حاج‌عباسی


196. اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 131-170

محمدحسین مهدوی عادلی؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش‌نیا


199. تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22054/jiee.2019.10417

حمید آماده؛ مهری هاشمی