تعداد مقالات: 209
101. ارزیابی کارایی انرژی در بخش خانگی استان‌های کشور

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 63-88

جعفر حقیقت؛ محمد صالح انصاری لاری؛ پویان کیانی


103. بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 119-144

10.22054/jiee.2016.1882

مصطفی سلیمی‌فر؛ علیرضا قدیمی


106. تخصیص بهینه دریافتی‌های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج. ا. ایران)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 35-65

روح‌اله شهنازی؛ رحمان خوش‌اخلاق؛ محسن رنانی


109. اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 99-127

10.22054/jiee.2016.7171

زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی؛ حمیدرضا تقی‌پور خوئینی


111. مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره‌ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 113-143

10.22054/jiee.2017.7306

سعید شوال پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه


113. بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 93-128

10.22054/jiee.2017.7974

خلیل جهانگیری؛ حسن حیدری؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد


116. تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 89-121

10.22054/jiee.2018.8974

عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان


119. تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 101-132

10.22054/jiee.2018.9138

شهریار زروکی؛ مانی موتمنی؛ امیرحسین فتح الله زاده


122. تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربرد در بازار نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9991

مهتاب مهراسا؛ تیمور محمدی