تعداد مقالات: 209
76. مطالعه مکان‌یابی استقرار یک پالایشگاه نفت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل‌های لاجیت و پرابیت

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 17-34

شهرام گلستانی؛ سعید صدرزاده مقدم؛ صفیه عظیم‌زاده


77. بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 55-72

احمد جعفری صمیمی؛ سیدمحی‌الدین احمدپور


79. نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-98

10.22054/jiee.2017.7166

زهرا عزیزی؛ علی فریدزاد؛ مرتضی خورسندی


80. تحلیل سیستمی تقاضای بنزین و برآورد کشش قیمتی تقاضای آن در استان تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 61-98

10.22054/jiee.2016.7193

رحمان زارعیان مزرعه خسرو؛ حامد شکوری گنجوی


82. مقایسه تطبیقی کارایی رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قراردادهای نوین نفتی ایران

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 79-113

10.22054/jiee.2017.7312

محمدرضا شکوهی؛ مهسا سلیمانی؛ رسول شیخی نژاد مقدم؛ آیه کاتبی


85. تصحیح کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران به وسیله عوامل محیطی: کاربرد تحلیل دو مرحله‌ای (DEA و Tobit)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 59-88

10.22054/jiee.2017.8026

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ کیومرث حیدری؛ پویان کیانی


86. تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 57-88

10.22054/jiee.2018.8973

فرهاد رهبر؛ کیومرث حیدری؛ هادی قهرمانی ساعتلو


91. امکان سنجی تشکیل هاب گازی در ایران با استفاده از رویکرد SWOT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 69-102

10.22054/jiee.2019.9917

طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی


92. مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 61-92

10.22054/jiee.2019.10487

اسفندیار جهانگرد؛ علی اصغر بانوئی؛ سجاد برخورداری؛ حمید آماده؛ امیر دودابی تژاد


97. برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده‌های تابلویی استانی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 69-92

سیدعبدالمجید جلایی؛ سعید جعفری؛ صالح انصاری لاری