تعداد مقالات: 209
54. رابطه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 29-56

10.22054/jiee.2017.8025

حمیدرضا ارباب؛ علی امامی میبدی؛ صبا رجبی قادی


55. تخمین منافع سلامت ناشی از بهبود سوخت نیروگاه حرارتی منتظر قائم با استفاده از SIMPACTS

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 33-56

10.22054/jiee.2018.8972

مجتبی جورلی؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری؛ لطفعلی عاقلی


58. محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌متقابل

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 31-75

10.22054/jiee.2018.9136

مرتضی خورسندی؛ عاطفه تکلیف؛ علی فریدزاد؛ علی طاهری فرد؛ علی صابری


60. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-67

10.22054/jiee.2019.9916

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی


61. سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9989

علی فریدزاد؛ سحر نوروزی پیکانی؛ علی اصغر بانوئی


64. برنامه‌ریزی بهینه‌ پاسخگویی تقاضای برق بر اساس مدل‌سازی اقتصادی تابع تقاضای با کشش انعطاف‌پذیر در ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 67-90

محمدجواد ایزدخواستی؛ رضا کی‌پور؛ حجت ایزدخواستی


65. بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون- جوسیلیوس

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 60-90

رضا فهیمی دوآب؛ احمد صباحی؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ احمد سیفی


71. فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود اقتصاد انرژی کشور

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 63-88

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مریم امامی؛ مهدی نجفی؛ فاطمه قریب بلوک؛ حسن محمدی؛ احمد رمضان‌زاده


75. هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 43-65

رحمان خوش‌اخلاق؛ مرضیه ستوده‌نیا کرانی