تعداد مقالات: 209
27. مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-49

10.22054/jiee.2018.9837

آرش فخری زاده؛ حسین توکلیان؛ سید احمد رضا جلالی نائینی


28. تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-25

10.22054/jiee.2019.9915

حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی


29. تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9988

حمید آماده؛ مهدی هدایتی نیا؛ حسین توکلیان


30. کاربرد یادگیری تقویتی در یک مدل‌سازی عامل‌محور برای بازار عمده‌فروشی برق ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 1-40

10.22054/jiee.2018.9993

محمدرضا اصغری اسکوئی؛ فرهاد فلاحی؛ میثم دوستی‌زاده؛ سعید مشیری


31. رانت نفت و فرار مغزها در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-21

10.22054/jiee.2019.10485

حدیث احدی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی


33. تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 66-29

نعمت‌الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی


34. اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 20-60

محبوبه جعفری؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی


35. اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی‌های نفت خام

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-52

سیداحمدرضا جلالی نائینی؛ وحید قربانی پاشاکلایی؛ محمد صیادی


36. تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 21-43

حمید آماده


46. رابطه علی انتشار دی‌اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 33-53

داود بهبودی؛ سیمین کیانی؛ سعید ابراهیمی


50. بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 53-77

10.22054/jiee.2017.7304

مرتضی تهامی پور؛ سمانه عابدی؛ رضا کریمی بابا احمدی؛ مرتضی ابراهیمی زاده