تعداد مقالات: 209
3. اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-26

سید نصرالله ابراهیمی؛ مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی


4. اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-29

سیدپیمان اسدی؛ جاوید بهرامی


5. بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-20

سیدعزیز آرمن؛ سمیرا تقی‌زاده


12. فرصت‌طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-29

10.22054/jiee.2016.1893

مهدی اخوان؛ محمد مهدی عسکری؛ مقصود ایمانی


13. بررسی اثرات زیست‌محیطی حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-24

محمد آسیایی؛ ناصر خیابانی؛ بقیت‌ا... موسوی


14. بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-16

حمیدرضا ارباب؛ زهره عباسی‌فر


17. مالیات سبز دربخش های انرژی و کالای نهایی در ایران: رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-37

10.22054/jiee.2017.7161

کریم اسلاملوئیان؛ استادزاد علی حسین


20. رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-34

10.22054/jiee.2017.7310

شیرکو بهادری؛ تیمور محمدی؛ فرشاد مومنی؛ عباس کاظمی نجف آبادی


21. وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت‌های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش‌های مختلف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-32

10.22054/jiee.2017.7971

سید مرتضی الهی؛ عبدالرسول قاسمی؛ علی امامی میبدی


25. بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22054/jiee.2018.9097

فاطمه حاجی سامی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ نرگس صالح نیا