کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 5
2. مدل‌سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 131-149

سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ نصرت مختارزاده خانقاهی


5. اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-26

حسین اصغرپور؛ داود بهبودی؛ رباب محمدی خانقاهی