کلیدواژه‌ها = مالیات زیست‏محیطی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 61-92

10.22054/jiee.2019.10487

اسفندیار جهانگرد؛ علی اصغر بانوئی؛ سجاد برخورداری؛ حمید آماده؛ امیر دودابی تژاد