کلیدواژه‌ها = روش حداقل مربعات تعدیل شده
تعداد مقالات: 1