کلیدواژه‌ها = اوپک
تعداد مقالات: 7
3. رابطه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 29-56

10.22054/jiee.2017.8025

حمیدرضا ارباب؛ علی امامی میبدی؛ صبا رجبی قادی


4. قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 133-151

10.22054/jiee.2017.8028

سیدمحمدشهاب طباطبائی اتابک؛ تیمور محمدی؛ مرتضی خورسندی


5. رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 195-225

محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی


7. مقایسه توانایی پیش‌بینی مدل‌های VAR ، ARIMA و شبکه‌های عصبی (ANN) :تقاضای جهانی نفت اوپک

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 145-168

مصطفی گرگینی؛ شهرام گلستانی؛ فاطمه حاج‌عباسی