کلیدواژه‌ها = نفت
تعداد مقالات: 2
1. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ مسکن در اﻗﺘﺼﺎد نفتی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رویکرد DSGE

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-67

10.22054/jiee.2019.9916

مرضیه پاک نیت؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ سمیه شاه حسینی


2. بررسی وجود حباب‌های قیمت در بازار نفت ایران

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 227-260

10.22054/jiee.2017.7315

ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد