نویسنده = مرتضی خورسندی
تعداد مقالات: 4
1. قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 133-151

10.22054/jiee.2017.8028

سیدمحمدشهاب طباطبائی اتابک؛ تیمور محمدی؛ مرتضی خورسندی


2. نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-98

10.22054/jiee.2017.7166

زهرا عزیزی؛ علی فریدزاد؛ مرتضی خورسندی


3. الگوی بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه - مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 191-220

وحید قربانی پاشاکلایی؛ مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ شهلا خالقی؛ عباس شاکری؛ ، سید تقی ابطحی فروشانی