نویسنده = عاطفه تکلیف
تعداد مقالات: 4
1. اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22054/jiee.2019.10416

خلیل قدیمی دیزج؛ تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف


2. امکان سنجی تشکیل هاب گازی در ایران با استفاده از رویکرد SWOT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 69-102

10.22054/jiee.2019.9917

طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی


3. محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌متقابل

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 31-75

10.22054/jiee.2018.9136

مرتضی خورسندی؛ عاطفه تکلیف؛ علی فریدزاد؛ علی طاهری فرد؛ علی صابری


4. تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 89-121

10.22054/jiee.2018.8974

عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان