نویسنده = علی فریدزاد
تعداد مقالات: 3
1. سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9989

علی فریدزاد؛ سحر نوروزی پیکانی؛ علی اصغر بانوئی


2. بررسی نقش نگرش‌ها و عقاید بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 129-162

10.22054/jiee.2017.7975

افسانه رحیمی؛ حبیب مروت؛ علی فریدزاد